Loading Laddar...
 

Introduktionsutbildning (Handledarkurs)

Målet med denna utbildningen är att dels göra den privata övningskörningen säkrare och mer effektiv och dels att få den framtida föraren ännu säkrare än idag.  I Nollvisionen talas det bl a om säkrare förare, introduktionsutbildningen är ett led i det arbetet.

Klicka här för att komma direkt till bokningen


Regler vid privat övningskörning

Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning.
Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes.

Ansökan och godkännande krävs för varje elev
Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd av Transporstyrelsen för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.
Detta görs även i fortsättningen via tex e-tjänsten, se flik länkar.

Detta krävs av Dig som handledare:

  • Du ska ha fyllt 24 år
  • Du ska under de senaste 10 åren haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet de senaste 3 åren pga rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid pga t ex fortkörning får det inte varit återkallat mer än 3 månader.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein).
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs (här kallad handledarutbildning) för privat övningskörning.

Ditt handledartillstånd gäller bara för en elev.
Det är alltid handledaren som räknas som förare, alltså ensam ansvarig, vid övningskörning.